Research – wetenschappelijk onderzoek naar TRE

In de 30 jaar dat TRE wereldwijd wordt beoefend, is de positieve werking in de praktijk veelvuldig bewezen. Naast al het anekdotische bewijs, zijn er ook wetenschappelijke pilot studies gedaan die de effectiviteit van TRE bevestigen.

Meer onderzoek, met name grootschalig wetenschappelijk onderzoek is zeer welkom om de werking van TRE nog meer te onderbouwen. Kun je hieraan bijdragen of wil je zelf een wetenschappelijk onderzoek opstarten, neem dan contact op met de internationale organisatie, research@traumaprevention.com


Onderzoeken en papers:

SOS kinderdorp in Kaapstad

Na een 10 weekse TRE cursus, gegeven aan niet professionele zorgverleners (House Mothers), werd een significante stijging van de ‘Quality of life score’ gemeten. 

Berceli D, Salmon M, Bonifas R, Ndefo N. Effects of self-induced unclassified tremors on quality of life among non-professional caregivers: A pilot study. Glob Adv Health Med. 2014;3(5):45-48. | Download abstract (pdf)

Studenten in Phoenix

Na twee weken lang drie keer per week TRE, werd al een daling van het stress- en angstniveau gemeten bij een groep studenten.

Berceli D. Evaluating the effects of stress reduction exercises employing mild tremors: a pilot study [dissertation]. Phoenix (AZ): Arizona State University; 2009. | Download (pdf)

D. Berceli over wereldwijde traumaproblemathiek

In deze paper wijst David Berceli op het wereldwijde traumaprobleem en de noodzaak van een lichaamsgerichte methode voor traumaherstel die op grote schaal toepasbaar is.

Berceli D. [Neurogenic tremors: A body-oriented treatment for trauma in large populations]. Trauma und Gewalt. 2010 May; 4 (2):148-156. German. |Download (pdf)

D. Berceli en M. Napoli over een TRE/mindfulness programma

Een programma voor social workers die te maken hebben met grootschalig trauma. TRE en mindfulness worden ingezet om de kans op ‘secundairy trauma’ bij de hulpverleners te beperken.

Berceli D, Napoli M. A proposal for a mindfulness-based trauma-prevention program for social work professionals. Complement Health Pract Rev. 2007 Oct; 11 (3):1-13.| Download abstract (pdf)

Interventies voor docenten op hoog-risico scholen

Eerdere bevindingen hebben laten zien dat een multi-interventie programma met onder andere TRE de kans op burnout bij docenten verlaagt. Dataanalyse liet zien dat TRE leidt tot meer ontspanning, lichaamsbewustzijn en zelfbegrip.

Johnson S. Interventions for stress and burnout of secondary school educators in high-risk schools. In: Robert M, ed. Abstracts of the 30th International Congress of Psychology; 2012 Jul 22-27; Cape Town, South Africa. Oxon, UK: Psychology Press; 2012. p. 167. | Download (pdf)

Disertatie voor master degree – university of Cape Town

Hogere ‘Quality of live score’ gemeten na deelname aan de TRE module 1 cursus

McCann T. An evaluation of the effects of a training program in trauma release exercises on quality of life [master’s thesis]. Cape Town, South Africa: University of Cape Town; 2011. | Download (pdf)

TRE als interventie bij geweld tegen vrouwen

TRE bleek een effectieve interventie bij geweld tegen vrouwen. De onderzoekers zagen minder emotionele uitputting, betere herkenning van fysieke tekenen van stress, en tekenen van terugval, alsmede een actievere toepassing van strategieën om nieuw geweld te voorkomen.

Macedo D. [Tension and trauma release exercise: Application to situations of domestic violence][Master’s thesis]. Brasilia, Brazil: Universidade de Brasilia; 2013. Portuguese | Download (pdf)

Vereniging voor Arbeidswetenschap

Een presentatie van een Duits onderzoek naar TRE in relatie tot HR management. De toename van welbevinden van werknemers uitgebeeld in grafieken en tabellen. 

Nibel H.Shake it up baby! Trauma and Tension Releasing Exercises (TRE@) as a new promising offering in promoting occupational health Proceedings of the Gesellschaft für Arbeitswissenschaft [Society of Occupational Science] Spring Convention; 2015 Feb 25-27; Karlruhe, Germany. | Download (pdf)

Artikel van wetenschappelijk mederwerker aan universiteit Hamburg

Schweitzer E, Bradt KM. [Dem Malinowski-Blues entgehen: KÖrperorientierte EntspannungsÜbungen zur Stressbewältigung während der Feldforschung]. Ethnoscripts. 2015; 17(1): 228-242.German| Download (powerpoint)

 

Onderzoek in psychiatrisch ziekenhuis in Finland

Artsen, verpleegkundigen, psychologen en sociaal werkers van een psychiatrisch ziekenhuis waren na een half jaar TRE beter in het herkennen en releasen van eigen stress. Men zag een verbetering van het herstel na stress en trauma.

Talvinen, Henna. The effects of TRE-method on stress relief: Research to describe the effects of TRE-method on stress relief among psychiatric healthcare employees. 2017. (Finnish with Abstract In English) | Download (pdf van traumaprevention.com)

 Lopend onderzoek

Austrian Military Research Project Outline – Download (pdf)

Neurogenic Tremors Training (TRE) for Stress and PTSD: A Controlled Clinical Trial (VA Hospital, Phoenix, Arizona) – Download (pdf)

Meer onderzoeken, congrespresentaties, papers etc.

vind je op https://traumaprevention.com/research/

 

Eenmaal goed aangeleerd, kan TRE® zelfstandig
en naar behoefte levenslang worden gebruikt