Privacyverklaring TRE Nederland

TRE Nederland heeft als doel de kennis over TRE in Nederland te vergroten en een platform te bieden voor gecertificeerde TRE Providers in Nederland. TRE Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die door u aan ons zijn verstrekt. E-mail die u stuurt, zullen wij beantwoorden. De informatie die u vermeldt in de email, kan door ons bewaard worden als wij dit zinvol achten.

Contactgegevens
Website: www.tre-nederland.nl
E-mail: info@tre-nederland.nl  

Persoonsgegevens die wij verwerken
TRE Nederland verwerkt de persoonsgegevens die door u aan ons zijn verstrekt d.m.v. uw emailcorrespondentie, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als u op andere wijze contact met ons heeft opgenomen: 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken 
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige informatie die u aan ons verstrekt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij er toestemming is van ouders/voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is.

Met welk doel worden uw gegevens verwerkt:
TRE Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Aanmelding voor lidmaatschap
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
TRE Nederland neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker/bestuurslid van TRE Nederland) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens
TRE Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zolang de wet dat voorschrijft. TRE Nederland mag de persoonsgegevens langer bewaren indien daartoe een aanleiding is.

Delen van uw persoonsgegevens met derden
TRE Nederland deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, adequaat beantwoorden van uw email, en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. TRE Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
TRE Nederland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Wij kunnen hiermee ook onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TRE Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie/persoon, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tre-nederland.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

TRE Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
TRE Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tre-nederland.nl .

Wijzigingen
TRE Nederland kan deze Privacyverklaring wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacyverklaring regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd 9 april 2024.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising