Home » Voorwaarden en uitgangspunten

VOORWAARDEN VOOR HET AANSLUITEN BIJ TRE® NEDERLAND

TRE® Template

Als TRE® Provider werk ik volgens de nieuwste TRE® Template (uitleg en beschrijving van de oefeningen).

Gebruik van formulieren

Ik begrijp het advies van TRE® Nederland, en weet dat ik gebruik kan maken van:

 1. een Medisch Intakeformulier;
  of een daaraan gelijkwaardig intakeformulier
 2. de Verklaring van Begrip;
  of een daaraan gelijkwaardig intakeformulier
 3. de TRE®-Bijsluiter.
  of een daaraan gelijkwaardig intakeformulier

Op de formulieren staat dan het logo van TRE® Nederland, aangevuld met mijn gegevens als Provider.

Begrip van TRE®

Bij het aanleren van TRE® gebruik ik geen andere methodes. Mijn cliënt begrijpt zo wanneer hij/zij TRE® leert, en wanneer een andere methode wordt gebruikt.

Blijven leren

We staan voor altijd blijven doorleren. Daarom verwachten we van Providers, die zich aansluiten bij Stichting TRE® Nederland, dat ze zich blijven ontwikkelen. Dit kan onder andere door deelname aan de jaarlijks door ons georganiseerde bijscholingsdag, door supervisie van internationale trainers en door intervisie. Deelname aan de bijscholingsdag en minimaal twee keer per jaar groepsintervisie (tussen Providers onderling) stellen we als voorwaarde. Ons advies is om minimaal één keer per jaar aan persoonlijke intervisie/supervisie te doen met een (internationale) mentor of trainer.
De bijscholingsdag is voor aangesloten Providers gratis, tenzij de kosten hoger uitvallen dan verwacht. In dit laatste geval zal TRE Nederland een klein bedrag voor deelname in rekening brengen.

Link op website

Op de eigen website plaats ik een hyperlink (‘direct-doorklik link’) naar de website van TRE® Nederland

Kosten

 • Eenmalig bij inschrijving: € 50,-
 • Jaarlijks € 100,-

Kosten nu direct te voldoen bij inschrijving via Mollie.

Verantwoordelijkheid

TRE® Nederland is nooit verantwoordelijk of hoofdelijk aansprakelijk voor de werkzaamheden, verrichtingen en handelswijzen van enige individuele TRE® Provider.

 

UITGANGSPUNTEN VAN TRE® NEDERLAND

Kwaliteit

Als mensen een TRE® Provider kiezen via de website van TRE® Nederland, dan willen we als Stichting TRE® Nederland kunnen garanderen dat de Provider werkt volgens de richtlijnen en voldoet aan de kwaliteitsstandaard van TRE® Nederland.

Samenwerking en verbinding

De stichting is opgericht om samenwerking en verbinding tussen TRE® Providers te bevorderen. Facebook is daarbij een belangrijk communicatiemiddel, zowel binnen Nederland als internationaal. Van TRE® Providers die een Facebookaccount hebben en die zijn aangesloten bij Stichting TRE® Nederland verwachten we dat ze lid zijn van de Facebookgroep: Stichting TRE® Nederland: https://www.facebook.com/groups/1618675434854402/13

Blijven leren

We staan voor altijd blijven doorleren. Daarom verwachten we van Providers, die zich aansluiten bij Stichting TRE® Nederland, dat ze zich blijven ontwikkelen. Dit kan onder andere door deelname aan de jaarlijks door ons georganiseerde bijscholingsdag, door supervisie van internationale trainers en door intervisie. Deelname aan de bijscholingsdag en minimaal twee keer per jaar intervisie stellen we als voorwaarde. Ons advies is meer dan één keer per jaar aan intervisie te doen.
De bijscholingsdag is voor aangesloten Providers gratis, tenzij de kosten hoger uitvallen dan verwacht. In dit laatste geval zal TRE Nederland een klein bedrag voor deelname in rekening brengen.

Intakeformulier & Verklaring van Begrip

Een TRE® Provider dient voldoende informatie te hebben over de medische en psychische achtergrond van de cliënt voordat er met de oefeningen wordt gewerkt. TRE® Nederland heeft een intakeformulier ontwikkeld met het logo van TRE® Nederland en ruimte voor je eigen praktijk-informatie.
Gebruik bij voorkeur dit formulier. Mocht dat niet werkbaar zijn, bijvoorbeeld omdat je een digitaal formulier gebruikt, of omdat je vanwege je beroepsvereniging of werkgever een ander formulier gebruikt, verzeker je er dan van dat de onderwerpen die in het intakeformulier van TRE® Nederland staan wel aan de orde komen.

Hetzelfde geldt voor de Verklaring van Begrip. Gebruik bij voorkeur de Verklaring van Begrip zoals die wordt aangeleverd door TRE® Nederland. Hierin wordt duidelijk dat het begeleiden bij TRE® voorbehouden is aan gecertificeerde TRE® Providers. Mocht je al een Verklaring van Begrip gebruiken, bijvoorbeeld vanuit een andere beroepsvereniging, zorg dan dat de tekst uit de Verklaring van Begrip van TRE® Nederland daarin wordt opgenomen.

Contra-indicaties & voorzichtigheden

Tijdens de opleiding hebben we het over ‘harde’ (voor iedereen geldende) contra-indicaties en ‘voorzichtigheden’ gehad. Zorgvuldig te werk gaan lijkt evident, maar zorgzaamheid en betrokkenheid kan je ook in de weg zitten en contra-productief uitpakken voor je cliënt. Ons devies is: Schoenmaker blijf bij je leest en neem jezelf serieus. Denk niet te lichtzinnig over klachten en ziektebeelden van een cliënt. Wanneer je geen ervaring hebt met klachten of ziektebeelden van cliënten (bijvoorbeeld PTSS), dan adviseren we je ten zeerste om je cliënt door te verwijzen naar een andere (internationale) TRE Provider, mentor of trainer met je juiste achtergrond en ervaring.

TRE®-Bijsluiter

Om de cliënt handvatten te bieden voor eigen nazorg na een TRE®-sessie, hebben we de TRE®-Bijsluiter ontwikkeld. Deze dient na de introductiesessie meegegeven te worden aan de cliënt.
Je kunt die hier downloaden.

TRE® begrijpen

Het is belangrijk dat cliënten TRE® goed begrijpen. Combineer daarom bij het aanleren van TRE® geen andere methodes. Het moet voor cliënten altijd duidelijk zijn of ze met TRE® bezig zijn of met een andere methode.

Literatuur

Gebruik altijd de officiële literatuur en kopieer deze niet. Deze zijn in het Nederlands, Engels en inmiddels ook in verschillende andere talen verkrijgbaar. TRE® Providers die misbruik maken van de officiële literatuur en het copyright niet respecteren, kunnen als lid van TRE® Nederland worden geroyeerd. Over de literatuur wordt commissie afgedragen aan TRE® Internationaal, waardoor de internationale organisatie ook kosten kan betalen.

Tarieven

Stichting TRE® Nederland vindt het zeer belangrijk dat het publiek TRE® ziet als een serieus te nemen methode, aangeboden door goed opgeleide professionals, waar een professioneel tarief voor wordt gevraagd. Ons uitgangspunt is dat je jezelf, je collega’s en TRE® als methode te kort doet wanneer je TRE® aanbiedt voor een tarief dat geen recht doet aan de methode en de investeringen die we allen doen om dit op een professionele manier aan te bieden.

De mededingingswet staat niet toe afspraken te maken over de tarieven of om een adviesprijs te geven. Providers dienen hierin dus hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Verzekering

TRE® Nederland is nooit verantwoordelijk of hoofdelijk aansprakelijk voor enige individuele TRE® Provider. We adviseren om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, bij voorkeur in combinatie met een klachtenprocedure (WKKGZ).