Personal Details
Naam praktijk
Fysio natuurlijk
Over mij
Ik ben Ellen Starke-van Boven en ben na de opleiding tot verpleegkundige, fysiotherapie gaan studeren vanwege de interesse om verder het lichaam in te duiken en sinds 2006 werkzaam als fysiotherapeut. Ik heb me vooral gespecialiseerd als fasciatherapeut, in het begeleiden van lager belastbare mensen, schouderklachten en leefstijlcoaching. Tijdens mijn werk als fysiotherapeut zie ik vaak dat stressfactoren de klachten in stand houden en dat we dmv fysio alleen maar aan 'het dweilen met de kraan open' zijn. Er moet iets aan de stress gedaan worden/meer rust in de stresssystemen komen anders is het lijf niet in staat om te herstellen, maar wordt de vicieuze cirkel in stand gehouden. In de zoektocht naar hoe dit te veranderen ben ik bij TRE uitgekomen, met ook als voordeel dat het een zelfregulerende methode is en er geen afhankelijkheid van een therapeut gecreëerd wordt. Ik zie mooie resultaten bij patiënten waarbij ik TRE® heb toegepast die recidiverende klachten hadden of waarbij de stressfactor een grote rol speelde. Ook het beter kunnen aanvoelen van je lijf en daardoor minder snel over je grenzen heen gaan door de TRE® is een mooie aanvulling in het voorkomen van (recidief) klachten.

Sinds juni 2020 ben ik eigenaar van fysio natuurlijk. Ik heb voor deze naam gekozen omdat het lichaam van nature weet hoe het zichzelf kan herstellen/genezen. Het gaat dan om het zelf herstellend vermogen van de mens. Dat is van nature bij iedereen aanwezig. Dit herstelproces kan ongunstig worden beïnvloed door bijvoorbeeld lichamelijke, emotionele en mentale stress, negatieve gedachten, emoties en gevoelens, slechte voeding, gebrek aan een doel in het leven, etc.

Door het verbeteren van het herstelvermogen (spanning van het weefsel afhalen, verbetering van leefstijl, TRE, slaap, etc) kunnen veel pijnklachten en/of chronische ziekten worden genezen of sterk worden teruggedrongen of nog mooier voorkomen worden.
Ik bied TRE aan
bij stress, bij burn-out, bij (stressgerelateerde) fysieke klachten, zonder overige behandeling van klachten, bij (stressgerelateerde) fysiekeklachten, indien gewenst met overige behandeling van fysieke klachten, in organisaties
Opgeleid voor
1998 - 2002 Verpleegkunde opleiding
2002 – 2006 Fysiotherapie Hogeschool Utrecht
2018 – 2021 Fasciatherapie
2020 – 2020 GLI (Leefstijlcoach)
2019 - 2021 TRE®-provider
2021 - 2022 Adviseur Arbeid & Gezondheid
2021 - 2022 Preventief Slaapcoach
Telefoon
0654708470