Home » TRE® Research, meewerken aan studies

Gezien TRE al ruim 30 jaar wereldwijd wordt toegepast, zijn er inmiddels vele onderzoeken gedaan en artikelen geschreven. Zie een overzicht in onderstaande lijst.

Hoewel er veel anekdotisch bewijs bestaat met betrekking tot TRE en veel klinische pilot-uitkomststudies aan de gang zijn die wereldwijd de werkzaamheid van TRE hebben geverifieerd, zijn grotere gecontroleerde kwantitatieve en kwalitatieve studies nodig. Om deel te nemen aan lopende onderzoeksprogramma’s of om uw eigen onderzoeksprogramma te starten, kunt u contact opnemen met de TRE Research-afdeling via Research@traumaprevention.com


Onderzoeken:

Berceli D, Salmon M, Bonifas R, Ndefo N. Effects of self-induced unclassified tremors on quality of life among non-professional caregivers: A pilot study. Glob Adv Health Med. 2014;3(5):45-48. | Abstract

Berceli D. Evaluating the effects of stress reduction exercises employing mild tremors: a pilot study [dissertation]. Phoenix (AZ): Arizona State University; 2009. | Download

Berceli D. [Neurogenic tremors: A body-oriented treatment for trauma in large populations]. Trauma und Gewalt. 2010 May; 4 (2):148-156. German. |Download

Berceli D, Napoli M. A proposal for a mindfulness-based trauma-prevention program for social work professionals. Complement Health Pract Rev. 2007 Oct; 11 (3):1-13.| Abstract

Department of Defense Centers of Excellence for Psychological Health and Traumatic Brain Injury. Mind Body Skills for Regulating the Autonomic Nervous System. Published June 2011. | Download

Johnson S. Interventions for stress and burnout of secondary school educators in high-risk schools. In: Robert M, ed. Abstracts of the 30th International Congress of Psychology; 2012 Jul 22-27; Cape Town, South Africa. Oxon, UK: Psychology Press; 2012. p. 167. | Download

McCann T. An evaluation of the effects of a training program in trauma release exercises on quality of life [master’s thesis]. Cape Town, South Africa: University of Cape Town; 2011. | Download

Macedo D. [Tension and trauma release exercise: Application to situations of domestic violence][Master’s thesis]. Brasilia, Brazil: Universidade de Brasilia; 2013. Portuguese | Download

Nibel H.Shake it up baby! Trauma and Tension Releasing Exercises (TRE@) as a new promising offering in promoting occupational health Proceedings of the Gesellschaft für Arbeitswissenschaft [Society of Occupational Science] Spring Convention; 2015 Feb 25-27; Karlruhe, Germany. | Download

Schweitzer E, Bradt KM. [Dem Malinowski-Blues entgehen: KÖrperorientierte EntspannungsÜbungen zur Stressbewältigung während der Feldforschung]. Ethnoscripts. 2015; 17(1): 228-242.German| Download

Lopend onderzoek

Austrian Military Research Project Outline – Download

Neurogenic Tremors Training (TRE) for Stress and PTSD: A Controlled Clinical Trial (VA Hospital, Phoenix, Arizona) – Download